Persondatapolitikk og informasjonskapsler (cookies)

Sist revidert: 24.05.2018

Persondatapolitikk

1. Formålet med hjemmesiden

Formålet med hjemmesiden Tilbudsuken.no er å gi en samlet oversikt over ukens tilbud og kundeaviser fra en rekke norske og internasjonale virksomheter.

Du kan fritt benytte deg av Tilbudsuken.no's tjenester uten login, for eksempel til prissammenligning, tilbud- og produktsøk og til å lese kundeaviser.

Det er avgjørende for Tilbudsuken.no at du som bruker av hjemmesiden kan føle deg trygg på behandlingen av de personopplysningene som vi kommer i besittelse av når du bruker hjemmesiden og f.eks. melder deg på til en av våre tjenester. I det følgende vil vi derfor beskrive hvordan vi behandler dine personopplysninger.

2. Innsamling av opplysninger ved bruk av hjemmesiden

Trafikk på nettserver
Når du besøker hjemmesiden vår, registrerer nettserveren i noen tilfeller data (loggdata) om ditt besøk, som browser-type, besøkt nettadresse, besøkets varighet og andre opplysninger, som f.eks. IP-adresse. IP-adresse (Internett-Protokoll) er et nummer som automatisk tildeles din router fra din Internet Service Provider (ISP) når du logger på internettet. Opplysningene nevnt ovenfor lagres i opptil syv dager og brukes primært til feilfinning på nettserveren. For å garantere din integritet, lenkes IP-adressen din ikke til dine øvrige personopplysninger.

Generell bruk av hjemmesiden
Separat fra dataene nevnt ovenfor som lagres av vår nettserver, lagrer vi også statiske data vedrørende din anvendelse av vår hjemmeside, som f.eks. hvilke kundeaviser som er blitt lest, antall leste sider, inntastede søkeord og varer på handlelisten. Disse dataene registreres i helt anonym form via en tilfeldig tallkode som finnes i en cookie på enheten din. Derfor må du akseptere cookies for å bruke hjemmesiden. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til bruken av cookies ved å slette cookies på enheten og på den måten bli “glemt” på Tilbudsuken.no. Men dette betyr at hjemmesiden sannsynligvis ikke vil fungere korrekt og at du må lage handlelisten på nytt hvis du igjen vil benytte denne funksjonen. Nedenfor kan du lese mer om hvilke cookies vi bruker på hjemmesiden og hvilke formål de brukes til.

De innsamlede opplysningene kan også bli brukt til å lage statistikk over hvordan hjemmesiden blir brukt.

3. Eventmails og infomails

Vi bruker primært dine personopplysninger til å kunne tilby deg de tjenestene som du søker og for å kunne skreddersy produktinformasjon og tilbud til deg. Vi kan også bruke personopplysningene til å gi deg ytterligere informasjon om våre produkter og tjenester og til å sende deg informasjon om andre produkter og tjenester som kan interessere deg (når du har spurt om det). De innsamlede opplysningene kan også bli brugt til å lage statistikk over hvordan hjemmesiden blir brukt. Tilbudsuken.no er dataansvarlig for de personopplysningene vi registrerer. Se våre kontaktopplysninger nedenfor.

Eventmails
Hvis du velger å melde deg på til våre eventmails (f.eks. Black Friday, spesielle høytider osv.), skal du registrere deg med navn og e-postadresse via den aktuelle påmeldingsformularen på hjemmesiden.

Infomails
Hvis du velger å abonnere på vår infomail-funksjon, skal du registrere din e-postadresse via abonneringsboksen for den pågjeldende kjedes kundeavis, for å kunne motta den pågjeldende infomail.

E-mail-tracking
Tilbudsuken.no benytter mail-tracking i forbindelse med sendte eventmails og infomails. Det betyr f.eks. at vi kan se om den enkelte mailen er kommet frem til destinasjonsadressen, om den ble åpnet, når den i tilfelle ble åpnet (dato og klokkeslett), om det ble klikket på lenker i mailen, om mailen ble blokkert, om mailen “bounced” (dvs. sendt retur, f.eks. hvis mailadressen ikke er i bruk lenger), om mailen blev avmeldt og om mailen ble anmeldt som spam. Disse opplysningene brukes utelukkende til statistikk, optimering av mailinnhold og til ev. feilsøking/-diagnostisering i forbindelse med mailtrafikken.

Alle dine personlige opplysninger behandles og lagres kun dersom du frivillig har opplyst opplysningene, f.eks. i forbindelse med besvarelse av et spørreskjema, eller hvis du på en annen måte frivillig avgir opplysninger til oss.

4. Videregivelse av opplysninger

Tilbudsuken.no videregir som utgangspunkt ikke de personopplysningene vi har om deg. Alle data som vi lagrer er lagret på våre Google Cloud-baserte servere, og derfor kan det ikke utelukkes at våre data kan være lagret på en Google-server utenfor EU, f.eks. i USA. Vår databehandleravtale med Google sikrer at denne databehandlingen også skjer i overensstemmelse med EUs direktiv om persondatabeskyttelse.

Det kan dog være situasjoner hvor vi er nødt til å videregi personopplysninger, for eksempel fordi det er nødvendig for å forfølge våre legitime interesser, eller fordi vi er pålagt å videregi opplysningene i henhold til lovgivningen eller en domstolsavgjørelse. Vi vil i disse tilfellene kun videregi de opplysningene som er nødvendige for formålet, og kun til de partene det er nødvendig å videregi til.

Opplysninger om avislesing, søkeord, generell bruk av siden og lignende kan bli delt med tredjepart i statistisk form, dvs. uten noen form for personhenførbare opplysninger.

5. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysninger, der behandles av Tilbudsuken.no, behandles på baggrund av den danske persondatalovens interesseavveiingsregel. Den legitime interessen er at eventmailen kan målrettes og sendes til deg.

6. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetsanordninger for å beskytte dine personopplysninger imot manipulasjon, tap, destruksjon eller adgang av uautoriserte personer. Våre sikkerhetsprosedyrer blir fortløpende revidert på bakgrunn av den nyeste teknologiske utviklingen.

Vi kan dog ikke garantere at de er helt beskyttet mot noen som vil og lykkes med å omgå sikkerhetsforanstaltninger og skaffe seg adgang til overførsel av informasjon som skjer via internettet, f.eks. via e-mail.

7. Rett til innsikt i og sletting, rettelse eller utlevering av dine opplysninger

Du har rett til å få informasjon om behandlingen av dine personopplysninger (se også avsnitt 2 ovenfor), og du har også rett til å be oss om å rette, blokkere for eller slette personopplysninger som er ukorrekte. Hvis du ønsker å sende oss en av disse anmodninger, kan du kontakte oss via våre kontaktopplysninger nedenfor.

Du har også mulighet for å klage over vår behandling av personopplysninger til relevante datatilsynsmyndighet i ditt land eller direkte til det danske Datatilsyn. Dette kan du gjøre via Datatilsynet sin hjemmeside.

Du har som besøkende på Tilbudsuken.no rett til å gjøre innsigelse mot automatisk avgjørelse (profilering) og en ubetinget rett til å motsette deg at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring. Da all annonsering på Tilbudsuken.no foregår via cookie-baserte tredjepartstjenester, anbefaler vi at du sletter/unngår cookies som beskrevet i vår cookie-politikk nedenfor hvis du ønsker å benytte deg av din rett til å unngå profilering/direkte markedsføring. Du bør dog være oppmerksom på at blokkering og/eller sletting av cookies sannsynligvis vil bety at hjemmesiden ikke lenger vil fungere korrekt.

Det kan være betingelser eller begrensninger til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet – dette er avhengig av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.

De personopplysninger som Tilbudsuken.no selv registrerer i forbindelse med eventmails og generell bruk av siden blir ikke brukt til annonsering utover det som du innvilget i da du meldte deg på den aktuelle tjenesten/funksjonen.

8. Hvor lenge oppbevares dine opplysninger?

Ift. personopplysninger i forbindelse med eventmails lagres disse inntil du selv melder deg av mailen igjen eller ber oss om å gjøre det.

Alle anonymiserte opplysninger som Tilbudsuken.no registrerer om din bruk av siden, f.eks. i form av brukte søkeord og leste kundeaviser, blir lagret på ubestemt tid så lenge det er behov for å bruke opplysningene til statistikk og lignende. Det er nettopp derfor disse dataene registreres i anonymisert form, dvs. uten noen form for personhenførbare opplysninger.

9. Lovvalg og verneting

Reglene i dansk lov om verneting (valg av domstol osv.) med unntak av lovvalgsregler skal anvendes for at du kan bruke hjemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politikken og bruken av hjemmesiden som ikke kan løses av partere skal anlegges ved danske domstoler.

10. Endringer

Vi har rett til, når som helst, å foreta endringer i dette dokumentet. Du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å sjekke om det er kommet endringer. Hvis endringene har vesentlig betydning for den måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi aktivt kontakte deg og opplyse deg om dette.

11. Spørsmål

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du gjerne kontakte oss. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

Informasjonskapselpolitikk (cookies)